R.I.P.

Op 25 december jongstleden is één van mijn muzikale helden overleden. James Brown is mijns inziens één van de grote 5 als het gaat om de grondleggers van de moderne zwarte muziek (Soul, Funk, Hip-Hop en R&B). Zijn invloed is van onschatbare waarde en hij heeft met zijn muziek een grote stempel gedrukt op de stroming in het algemeen en diverse hedendaagse artiesten in het bijzonder.