http://i.cdn.turner.com/tegwebapps/tbs/tbs-www/cvp/tbs_432x243_embed.swf?context=embed&videoId=248406

Prince 21Nights in LA, daar zou ik erg graag een concertje van mee willen pikken.